Ampe kìm AC Chauvin Arnoux F201

Nhà sản xuất:

Ampe kìm Chauvin Arnoux F201:

  • Đường kính kẹp tối đa 34mm
  • Kiểm tra dòng điện AC lên đến 600A
  • Đo điện áp AC / DC đến 1000V
  • Kiểm tra điện trở đến 59,99kΩ
  • Đo thông mạch với âm báo
Hotline: 0914 899 579
Danh mục: