Đo lường xung quanh

1. Nhiệt độ môi trường

Nhiệt độ môi trường

Bạn cũng nên tính đến cài đặt nhiệt độ phản xạ (RTC) cũng như cài đặt độ phát xạ (ε) để máy ảnh nhiệt của bạn có thể tính toán nhiệt độ bề mặt một cách chính xác.

  • Trong nhiều ứng dụng đo lường, nhiệt độ phản xạ tương ứng với nhiệt độ môi trường.
  • Việc đảm bảo cài đặt độ phát xạ chính xác là rất quan trọng khi có sự chênh lệch lớn về nhiệt độ giữa đối tượng đo và môi trường đo.

2. Nguồn bức xạ và giao thoa

 

Mọi vật thể có nhiệt độ trên không tuyệt đối (0 Kelvin = 273,15 ° C) đều phát ra bức xạ hồng ngoại. Các vật thể có sự chênh lệch nhiệt độ lớn so với vật thể đo có thể làm gián đoạn phép đo hồng ngoại do bức xạ của chính chúng. Bạn nên tránh hoặc hủy kích hoạt các nguồn gây nhiễu kiểu này nếu có thể.

  • Che chắn các nguồn gây nhiễu, ví dụ bằng màn chắn hoặc hộp các tông.
  • Bạn có thể đo bức xạ phản xạ, ví dụ như sử dụng bộ tản nhiệt Lambert kết hợp với máy ảnh nhiệt của bạn.

Nguồn bức xạ và giao thoa

3. Thời tiết

Mây

Thực hiện các phép đo hồng ngoại ngoài trời một cách lý tưởng dưới bầu trời nhiều mây. Lý do: Đối tượng đo được che chắn khỏi bức xạ mặt trời và “bức xạ trời lạnh”.

Đối tượng đo lường

Lượng mưa

Nước, băng và tuyết có độ phát xạ cao và không thấm bức xạ hồng ngoại. Ngoài ra, việc đo các đối tượng ướt có thể dẫn đến sai số đo, do bề mặt của đối tượng đo nguội đi khi lượng mưa bay hơi.

Xin lưu ý:  Lượng mưa lớn (mưa, tuyết) có thể làm sai lệch kết quả đo.

4. Không khí / Độ ẩm không khí

Độ ẩm không khí

Nếu thấu kính (hoặc kính bảo vệ) của máy ảnh nhiệt có hơi nước ngưng tụ từ độ ẩm tương đối cao, thì bức xạ hồng ngoại không thể nhận được đầy đủ. Do nước, bức xạ không hoàn toàn đến thấu kính của máy ảnh hồng ngoại. Sương mù quá dày đặc cũng có thể ảnh hưởng đến phép đo, vì các giọt nước trong đường truyền dẫn ít bức xạ hồng ngoại đi qua.

Xin lưu ý: Đảm bảo rằng độ ẩm không khí tương đối trong môi trường đo là thấp. Điều này cho phép bạn tránh ngưng tụ trong không khí (sương mù), trên đối tượng đo, kính bảo vệ hoặc ống kính của máy chụp ảnh nhiệt.

Luồng không khí

Kết quả của sự trao đổi nhiệt (đối lưu), không khí ở gần bề mặt có cùng nhiệt độ với đối tượng đo. Nếu trời có gió hoặc có gió lùa, lớp không khí này bị “thổi bay” và được thay thế bằng một lớp không khí mới chưa thích ứng với nhiệt độ của đối tượng đo. Kết quả của sự đối lưu, nhiệt được lấy ra khỏi đối tượng đo ấm hoặc bị hấp thụ bởi đối tượng đo lạnh cho đến khi nhiệt độ của không khí và bề mặt của đối tượng đo điều chỉnh lẫn nhau. Hiệu ứng trao đổi nhiệt này làm tăng sự chênh lệch nhiệt độ giữa bề mặt của đối tượng đo và nhiệt độ môi trường càng lớn.

Xin lưu ý: Gió hoặc gió lùa trong phòng có thể ảnh hưởng đến việc đo nhiệt độ bằng máy ảnh nhiệt.

Ô nhiễm không khí

Ví dụ, một số hạt lơ lửng như bụi, bồ hóng và khói cũng như một số chất hơi có độ phát xạ cao và hầu như không thể truyền qua. Điều này có nghĩa là chúng có thể làm giảm phép đo, vì chúng phát ra bức xạ hồng ngoại của riêng chúng mà máy ảnh nhiệt nhận được. Ngoài ra, chỉ một số bức xạ hồng ngoại của đối tượng đo có thể xuyên qua máy ảnh nhiệt, vì nó bị phân tán và hấp thụ bởi vật chất lơ lửng.

5. Ánh sáng

Ánh sáng

Ánh sáng hoặc độ chiếu sáng không có tác động đáng kể đến phép đo bằng máy ảnh nhiệt. Bạn cũng có thể thực hiện các phép đo trong bóng tối, vì máy ảnh nhiệt đo bức xạ hồng ngoại sóng dài. Tuy nhiên, một số nguồn sáng tự phát ra bức xạ nhiệt hồng ngoại và do đó có thể ảnh hưởng đến nhiệt độ của các vật thể xung quanh chúng.

  • Vì vậy, không đo dưới ánh sáng mặt trời trực tiếp hoặc gần bóng đèn nóng, chẳng hạn.
  • Các nguồn ánh sáng lạnh, chẳng hạn như đèn LED hoặc đèn neon, là không quan trọng: Chúng biến đổi phần chính năng lượng được sử dụng thành ánh sáng nhìn thấy chứ không phải thành bức xạ hồng ngoại.