Đầu đo dây nhiệt (hotwire) Kimo SFC-300 đo tốc độ gió, nhiệt độ

Nhà sản xuất: Hotline: 0914 899 579