Máy toàn đạc điện tử Leica TS-06 Plus 5” R500

165.639.000 155.639.000

Nhà sản xuất:

– Hãng: Leica Geosystems
– Năm sản xuất: 2018
* Xuất xứ:
+ Đầu máy: Singapo

Hotline: 0914 899 579
Máy toàn đạc điện tử Leica TS-06 Plus 5'' R500
Máy toàn đạc điện tử Leica TS-06 Plus 5” R500

165.639.000 155.639.000