Ampe kìm đo dòng khởi động Chauvin Arnoux F401

Nhà sản xuất:

Ampe kìm Chauvin Arnoux F401:

  • Các phép đo dòng điện AC đến 1000A AC
  • Đo điện áp AC và DC đến 1000V
  • Các phép đo điện trở
  • Đo thông mạch với âm báo
GỌI NHANH ĐỂ ĐƯỢC GIÁ TỐT
Danh mục: