Khúc xạ kế Hanna HI96832

Nhà sản xuất:
  • Hiệu chuẩn một điểm bằng nước cất hoặc nước khử ion
  • Cỡ mẫu nhỏ có thể nhỏ bằng 2 giọt (100 l)
  • Bù nhiệt độ tự động (ATC) tự động bù cho sự thay đổi nhiệt độ
Hotline: 0914 899 579
Danh mục: Từ khóa: ,