Nhiệt độ

Sau thời gian, nhiệt độ là thông số vật lý được đo phổ biến nhất. Báo cáo thời tiết sẽ như thế nào nếu không có thông tin nhiệt độ?

Đo lường xung quanh
Ngoài nhiệt độ không khí, nhiệt độ cũng được đo trong vô số phương tiện khác. Cho dù nhiệt độ hoạt động của nhà máy công nghiệp, nhiệt độ dòng chảy và nhiệt độ hồi lưu của bộ tản nhiệt, nhiệt độ bảo quản thuốc hay nhiệt độ lõi của sữa chua: Ngược lại với dự báo thời tiết, giá trị nhiệt độ ở những khu vực này phải chính xác và đúng. Chỉ có cách này bạn mới có thể đáp ứng các tiêu chuẩn và tránh hư hỏng hàng hóa có giá trị.

Nhiệt độ
Với kiến ​​thức nền tảng phù hợp và các mẹo thực tế, bạn đã sẵn sàng thực hiện mọi công việc đo lường của mình.